Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 3
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 216 68
2. Öğretim Öğrencisi 189 77
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 405 145
Genel Toplam 550