Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 224 79
2. Öğretim Öğrencisi 194 75
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 418 154
Genel Toplam 572