Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 232 82
2. Öğretim Öğrencisi 188 73
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 420 155
Genel Toplam 575