Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 2
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 250 76
2. Öğretim Öğrencisi 215 83
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 465 159
Genel Toplam 624