Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 2
Yardımcı Doçent 5
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 253 77
2. Öğretim Öğrencisi 222 83
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 475 160
Genel Toplam 635