Ana Sayfa
Duyurular
Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı

Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı

2016-2017  Eğitim-Öğretim  dönemi  için   Bölümümüze   tahsis  edilen  "Kısmi  Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci" kontenjanı toplamı 9 öğrencidir. 

Bölümümüzde  çalıştırılacak  "öğrenci  asistanlar"  için  Üniversitemiz yönergelerinde  belirlendiği  üzere  öncelikle  doktora,  sonrasında  yüksek  lisans  ve  daha sonrasında da lisans son sınıf öğrencileri tercih edilecektir.

Çalıştırılacak öğrencilerin normal öğrencilik süresini doldurmamış olması (hazırlık sınıfı okuyanlara +1 yıl ilave edilir), Lisans öğrencilerinin not ortalamasının en az "2,00" olması,  Yüksek  Lisans  veya  Doktora  öğrencilerinin  not  ortalamasının  en az "2,50" olması gerekir.

Öğrenciler  başvurularını  İdari  Birimlerin  Geçici  İnsan  Kaynağı  için  EK-1 (SKS.MH.FR.2/B)  tablo  ile,  Akademik   Birimlerde  (Öğrenci  Asistan)  için  EK-2 (SKS.MH.FR.2/C) tablosu ile yapacaktır. Gerekli durumda Engelli/Akran Desteği veya Özel Nitelikli öğrenciler için EK-2 (SKS.MH.FR.2/D) tablosu kullanılacaktır.

Öğrenciler 7 Ekim 2016 tarihine kadar doldurdukları formları Bölüm Başkanlığı'na ya da Bölüm Sekreterliğine teslim etmelidirler.