Ana Sayfa
Duyurular
Danışmanlıklar

Danışmanlıklar

 

Öğrencilerimizin eğitim-öğretim ile alakalı sorunlarına destek olacak öğretim elemanlarımızın sınıflara göre farklılık gösterdiğinin bilinmediği anlaşılmıştır. Dolayısıyla aşağıda sınıflara göre danışman öğretim elemanlarımızın isimleri yazılmıştır. Bununla birlikte sınıf danışmanları dışında tüm sorunlarınızın çözümü için bölüm başkanlığına müracaat edebilirsiniz.
 
 
  I. Öğretim II. Öğretim
1. Sınıf

Yrd. Doç. Dr. T. Çötok

Arş. Gör. T. Erol

Yrd. Doç. Dr. H. Aykut

Arş. Gör. T. Erol

2. Sınıf

Yrd. Doç. Dr. B. Yıldırım

Arş. Gör. M. Ertene

Arş. Gör. E. İstanbullu

Yrd. Doç. Dr. B. Aydın

Arş. Gör. B. Karadağ

Arş. Gör. E. Ergun

3. sınıf

Doç. Dr. N. Ertuğ

Arş. Gör. M. Ertene

Arş. Gör. E. İstanbullu

Yrd. Doç. Dr. İ. Daşkaya

Arş. Gör. B. Karadağ

Arş. Gör. E. Ergun

4. sınıf

Yrd. Doç. Dr. T. Çötok

Arş. Gör. O. Kabil

Arş. Gör. E. Büyüközkara

Yrd. Doç. Dr. B. Aydın

Arş. Gör. O. Kabil

Arş. Gör. E. Büyüközkara